Ống Lõi giấy Thiên Tân Paper Core

Ống ngành băng dính

Giá từ: Liên hệ:

0981654456

Đường kính trong: 76mm đến 78mm

Độ dày:   2mm dến 11mm

Chiều dài: Theo yêu cầu

Màu sắc: Theo yêu cầu

 

upload/images/ONG-LOI-GIAY/6dbe16ecaaf749a910e6.jpg
  • Nội dung
  • Thông tin dịch vụ
  • Những điều lưu ý
  • Thông tin thêm

0981654456

SP LIÊN QUAN

ALBUM ẢNH