Ống Lõi giấy Thiên Tân Paper Core

Ống nghành sợi

Giá từ: Liên hệ:

0981654456

Đường Kính Trong: 55mm đến 69 mm

Độ dày: 3 mm đến 5 mm

Dài: Theo yêu cầu

Màu sắc: Theo yêu cầu

Trọng lượng: theo yêu cầu

upload/images/ONG-LOI-GIAY/ong-soi.jpg
  • Nội dung
  • Thông tin dịch vụ
  • Những điều lưu ý
  • Thông tin thêm

0981654456

SP LIÊN QUAN

ALBUM ẢNH